Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Mỵ Thị Ngọc
Sinh nhật: 16-04
Cô Mã Thị Nam
Sinh nhật: 07-04
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Mỵ Thị Ngọc
Sinh nhật: 16-04

Truy cập

Hôm nay:
15
Hôm qua:
44
Tuần này:
59
Tháng này:
2468
Tất cả:
31803

Sổ liên lạc

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ SLL
1703023300Mai Đức AnhNam11/11/2002Tiểu khu 2
1703024167Phạm Văn AnhNam25/11/2002Xóm 8
1603124713Mai Thị Vân AnhNữ13/04/2000Xóm 8
1603124221Mai Duy AnhNam19/11/2000Thôn1
1603125404Mai Tiến CôngNữ21/04/1999Xóm 2
1603125311Mã Văn AnNam16/05/1999X1 Thanh Lãng
1603124713Mai Thị Vân AnhNữ13/04/2000Xóm 8
1603124221Mai Duy AnhNam19/11/2000Thôn1
1703024062Trương Phan Hoàng AnhNam22/04/2002TK 2 Thị Trấn
1603125450Mai Thảo AnhNữ05/09/1999Hải Nam
1603125502Mai Văn AnNam12/10/1999Nghi Vịnh
1603124328Mai Huyền Trang AnhNữ02/11/2000Xóm 1
1603125061Mã Thị Kim AnhNữ12/08/1999X2
1603124859Mai Thị Lan AnhNữ24/08/1999Xóm 6
1703024893Mai Thị ChiNữ10/03/2002Xóm 7
1703023595Nguyễn Thị Trâm AnhNữ10/07/2002Hải Tiến
1603125020Nguyễn Thị BìnhNữ16/02/1999TT nội
1603124328Mai Huyền Trang AnhNữ02/11/2000Xóm 1
1703227696Đỗ Tuấn AnhNam07/02/2002Xóm 2
1703023553Đinh Văn AnNam06/07/2002Xóm Nghi Vịnh
1703023979Ngô Thị AnNữ09/01/2002Xóm 7
1602881044Nguyễn Khánh AnNam02/09/2001Xóm 4, Xã Nga Văn
1602881044Nguyễn Khánh AnNam02/09/2001Xóm 4, Xã Nga Văn
130598161Lưu Trường AnNam16/06/1996Xãm 3 Nga Thanh
130059301Lưu Trường AnNam16/06/1996Xóm 3 Nga Thanh
130059701Lưu Văn AnNam20/08/1994Xóm 5 Nga Thắng
130059610Mai Huệ AnNữ08/09/1995Xóm 3 Nga Văn
130597618Mai Thuý AnNữ19/01/1997TK2 Thị Trấn

Hiệu trưởng

Kỷ niệm 50 năm