Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Mỵ Thị Ngọc
Sinh nhật: 16-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Đồng Thị Loan
Sinh nhật: 11-04
Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04

Truy cập

Hôm nay:
208
Hôm qua:
212
Tuần này:
676
Tháng này:
1214
Tất cả:
157813

Sổ liên lạc

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ SLL
1603124859Mai Thị Lan AnhNữ24/08/1999Xóm 6
1603125020Nguyễn Thị BìnhNữ16/02/1999TT nội
1603125061Mã Thị Kim AnhNữ12/08/1999X2
1603125311Mã Văn AnNam16/05/1999X1 Thanh Lãng
1603125404Mai Tiến CôngNữ21/04/1999Xóm 2
1603125450Mai Thảo AnhNữ05/09/1999Hải Nam
1603125502Mai Văn AnNam12/10/1999Nghi Vịnh
1803676684Mai Thị ÁiNữ03/08/2003Xóm 5
1703023553Đinh Văn AnNam06/07/2002Xóm Nghi Vịnh
1803875393Đinh Văn AnNam06/07/2002Xóm Nghi Vịnh
1602881211Mai Văn AnNam04/12/2001
1602881211Mai Văn AnNam04/12/2001
1602881211Mai Văn AnNam04/12/2001
1703023979Ngô Thị AnNữ09/01/2002Xóm 7
1703023979Ngô Thị AnNữ09/01/2002Xóm 7
1602881044Nguyễn Khánh AnNam02/09/2001Xóm 4
1602881044Nguyễn Khánh AnNam02/09/2001Xóm 4
1602881044Nguyễn Khánh AnNam02/09/2001Xóm 4
1903628639Phạm Quốc AnNam25/01/2004Thôn Đô Lương
1603125802Trịnh Ngọc AnNam29/01/2001
1603125802Trịnh Ngọc AnNam29/01/2001
1603125802Trịnh Ngọc AnNam29/01/2001
130059301Lưu Trường AnNam16/06/1996Xóm 3 Nga Thanh
130598161Lưu Trường AnNam16/06/1996Xãm 3 Nga Thanh
130059701Lưu Văn AnNam20/08/1994Xóm 5 Nga Thắng
130059610Mai Huệ AnNữ08/09/1995Xóm 3 Nga Văn
130058754Mai Thuý AnNữ19/01/1997TK2 Thị Trấn
130597618Mai Thuý AnNữ19/01/1997TK2 Thị Trấn
141828547Mai Thuý AnNữ19/01/1997TK2

Hiệu trưởng

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ niệm 50 năm