Thầy Nguyễn Cung Cấp
Sinh nhật: 22-12
Cô Mai Sỹ Trực
Sinh nhật: 18-12
Thầy Nguyễn Cung Cấp
Sinh nhật: 22-12
Cô Mai Sỹ Trực
Sinh nhật: 18-12
Cô Phạm Thị Tươi
Sinh nhật: 15-01
Cô Lê Văn Phong
Sinh nhật: 10-01
Cô Mai Thị Thảo
Sinh nhật: 05-01
Cô Nguyễn Thị Thành
Sinh nhật: 05-01
Cô Phạm Thị Tươi
Sinh nhật: 15-01
Cô Lê Văn Phong
Sinh nhật: 10-01
Cô Mai Thị Thảo
Sinh nhật: 05-01
Cô Nguyễn Thị Thành
Sinh nhật: 05-01

Truy cập

Hôm nay:
8
Hôm qua:
81
Tuần này:
385
Tháng này:
1495
Tất cả:
20462

Sổ liên lạc

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ SLL
1703024062Trương Phan Hoàng AnhNam22/04/2002TK 2 Thị Trấn
1603124328Mai Huyền Trang AnhNữ02/11/2000Xóm 1
1603125311Mã Văn AnNam16/05/1999X1 Thanh Lãng
1603124713Mai Thị Vân AnhNữ13/04/2000Xóm 8
1703227696Đỗ Tuấn AnhNam07/02/2002Xóm 2
1703023979Ngô Thị AnNữ09/01/2002Xóm 7
1603125450Mai Thảo AnhNữ05/09/1999Hải Nam
1703023553Đinh Văn AnNam06/07/2002Xóm Nghi Vịnh
1603125502Mai Văn AnNam12/10/1999Nghi Vịnh
1603124713Mai Thị Vân AnhNữ13/04/2000Xóm 8
1703023930Nguyễn Thị Lan AnhNữ12/06/2002Thôn 3
1603125061Mã Thị Kim AnhNữ12/08/1999X2
1603124859Mai Thị Lan AnhNữ24/08/1999Xóm 6
1703024167Phạm Văn AnhNam25/11/2002Xóm 8
1603124221Mai Duy AnhNam19/11/2000Thôn1
1603125020Nguyễn Thị BìnhNữ16/02/1999TT nội
1603124328Mai Huyền Trang AnhNữ02/11/2000Xóm 1
1703024893Mai Thị ChiNữ10/03/2002Xóm 7
1703023595Nguyễn Thị Trâm AnhNữ10/07/2002Hải Tiến
1703024299Mai Quỳnh AnhNữ29/12/2002Tiểu khu 2
1703023300Mai Đức AnhNam11/11/2002Tiểu khu 2
1602881044Nguyễn Khánh AnNam02/09/2001Xóm 4
1602881044Nguyễn Khánh AnNam02/09/2001Xóm 4
1603124221Mai Duy AnhNam19/11/2000Thôn1
1603125404Mai Tiến CôngNữ21/04/1999Xóm 2
130598161Lưu Trường AnNam16/06/1996Xãm 3 Nga Thanh
130059301Lưu Trường AnNam16/06/1996Xóm 3 Nga Thanh
130059701Lưu Văn AnNam20/08/1994Xóm 5 Nga Thắng
130059610Mai Huệ AnNữ08/09/1995Xóm 3 Nga Văn

Hiệu trưởng

Kỷ niệm 50 năm