Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Mỵ Thị Ngọc
Sinh nhật: 16-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Đồng Thị Loan
Sinh nhật: 11-04
Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Thầy Nguyễn Hữu Thọ
Sinh nhật: 01-05
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Nguyễn Hữu Hoan
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Lại Thị Hương Lan
Sinh nhật: 05-05
Cô Đặng Văn Nghệ
Sinh nhật: 09-05
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Nguyễn Thị Thanh
Sinh nhật: 09-05
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04

Truy cập

Hôm nay:
157
Hôm qua:
212
Tuần này:
625
Tháng này:
1163
Tất cả:
157762

Tra cứu hạnh kiểm

Mã HS Họ và tên Điểm Tk Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu
1903608582Nguyễn Tống Chí Anh##Tốt0#
1903608583Mai Văn Ban##Tốt1#
1903608584Nguyễn Thị Chi##Tốt1#
1903608585Đỗ Văn Cường##Tốt0#
1903608586Mai Sỹ Khánh Duy##Tốt0#
1903608587Mai Tùng Dương##Tốt0#
1903608588Mai Thành Đạt##Tốt0#
1903608589Nguyễn Hải Đăng##Tốt0#
1903608590Lê Thanh Đông##Tốt0#
1903608591Nguyễn Huy Đức##Tốt0#
1903608592Nguyễn Mạnh Đức##Tốt0#
1903608593Mai Minh Đức##Tốt0#
1903608594Trương Nhuệ Giang##Tốt0#
1903608595Nguyễn Hoàng Hà##Tốt0#
1903608596Mai Ngọc Hà##Tốt0#
1903608597Phạm Thị Thu Hằng##Tốt0#
1903608598Dương Đức Hiếu##Tốt0#
1903608599Bùi Đình Hiếu##Tốt1#
1903608600Đỗ Minh Hoà##Tốt0#
1903608601Mai Văn Huy##Tốt0#
1903608602Đào Ngọc Huy##Tốt0#
1903608603Trịnh Thanh Huyền##Tốt0#
1903608604Phạm Thu Hương##Tốt0#
1903608605Mai Huy Khải##Tốt1#
1903608606Dương Đình Khôi##Tốt0#
1903608607Nguyễn Mai Linh##Tốt0#
1903608608Nguyễn Thị Thanh Loan##Tốt2#
1903608609Nguyễn Hoàng Long##Tốt2#
1903608610Mai Huy Long##Tốt1#
1903608611Mai Thị Tuyết Mai##Tốt0#
1903608612Thịnh Ngọc Nam##Tốt0#
1903608613Lê Tuấn Ngọc##Tốt0#
1903608614Mai Bảo Ngọc##Tốt1#
1903608615Mai Thị Oanh##Tốt0#
1903608616Mai Diễm Quỳnh##Tốt1#
1903608617Nguyễn Tấn Sơn##Tốt0#
1903608618Mai Duy Sơn##Tốt0#
1903608619Nguyễn Hữu Thành##Tốt3#
1903608620Nguyễn Thị Thảo##Tốt0#
1903608621Mai Thu Thảo##Tốt0#
1903608622Mai Phương Thảo##Tốt0#
1903608623Phạm Đức Thắng##Tốt0#
1903608624Nguyễn Đình Tiến##Tốt0#
1903608625Phạm Văn Trường##Tốt0#
1903608626Phạm Thanh Tùng##Tốt0#

Hiệu trưởng

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ niệm 50 năm