Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Mỵ Thị Ngọc
Sinh nhật: 16-04
Cô Mã Thị Nam
Sinh nhật: 07-04
Cô Lại Thị Thuỷ
Sinh nhật: 18-04
Cô Nguyễn Văn Kế
Sinh nhật: 20-04
Cô Mai Huy Sáu
Sinh nhật: 13-04
Cô Mỵ Thị Ngọc
Sinh nhật: 16-04

Truy cập

Hôm nay:
14
Hôm qua:
44
Tuần này:
58
Tháng này:
2467
Tất cả:
31802

Tra cứu hạnh kiểm

Mã HS Họ và tên Điểm Tk Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu
1703023300Mai Đức Anh##Tốt0#
1703023301Nguyễn Thành Công##Tốt1#
1703023302Phạm Huy Cương##Tốt0#
1703023303Dương Minh Châu##Tốt0#
1703023304Mai Vũ Duy##Tốt0#
1703023305Mai Xuân Dương##Tốt0#
1703023306Nguyễn Thanh Dương##Tốt4#
1703023307Mai Hải Đăng##Tốt0#
1703023308Trần Minh Đức##Tốt1#
1703023309Phạm Thị Thu Hiền##Tốt1#
1703023310Dương Đình Hoàng##Tốt0#
1703023311Mai Diệp Hồng##Tốt0#
1703023312Đoàn Thị Hồng##Tốt0#
1703023313Nguyễn Minh Hùng##Tốt0#
1703023314Đoàn Quang Huy##Tốt1#
1703023315Trần Khánh Huyền##Tốt0#
1703023316Trần Văn Hưng##Tốt0#
1703023317Nguyễn Thị Hương##Tốt1#
1703023318Mai Văn Khải##Tốt1#
1703023319Đinh Công Khuê##Tốt1#
1703023320Phạm Khánh Linh##Tốt1#
1703023321Lưu Diệu Linh##Tốt1#
1703023322Lê Đức Mạnh##Khá0#
1703023323Nguyễn Hữu Minh##Tốt0#
1703023324Hoàng Hà My##Tốt0#
1703023325Lê Tuấn Ngọc##Tốt0#
1703023326Triệu Hồng Nguyên##Tốt1#
1703023327Phạm Lê Phong##Tốt8#
1703023328Mai Phi Phú##Tốt0#
1703023329Mai Hữu Phúc##Tốt0#
1703023330Bùi Bích Phương##Tốt2#
1703023331Đào Thu Phương##Tốt0#
1703023332Mai Ánh Quỳnh##Tốt0#
1703023333Mai Như Quỳnh##Tốt0#
1703023334Hoàng Kim Tiến##Tốt0#
1703023335Đào Ngọc Thảo##Tốt0#
1703023336Nguyễn Đức Thịnh##Tốt0#
1703023337Mai Văn Thịnh##Tốt0#
1703023338Mai Thị Thanh Thúy##Tốt0#
1703023339Phạm Thị Thúy##Tốt1#
1703023340Trịnh Huyền Trang##Tốt0#
1703023341Mã Thị Trang##Tốt0#
1703023342Mai Xuân Trung##Tốt0#
1703023343Mai Thị Uyên##Tốt0#
1703023344Mai Hoàng Việt##Tốt0#
1703023345Hỏa Đức Việt##Tốt0#

Hiệu trưởng

Kỷ niệm 50 năm