Cô Trương Thị Huyền
Sinh nhật: 06-11
Cô Vũ Thị Hà
Sinh nhật: 10-11
Cô Nguyễn Thị Ngoan
Sinh nhật: 06-11
Cô Phạm Văn Minh
Sinh nhật: 15-11
Cô Mai Văn Quang
Sinh nhật: 20-10
Cô Hoàng Thị Uyên
Sinh nhật: 01-11
Thầy Nguyễn Văn Tuấn
Sinh nhật: 27-10
Thầy Trần Xuân Thành
Sinh nhật: 20-10
Cô Mai Thị Hương
Sinh nhật: 11-11
Cô Trương Thị Huyền
Sinh nhật: 06-11
Cô Vũ Thị Hà
Sinh nhật: 10-11
Cô Nguyễn Thị Ngoan
Sinh nhật: 06-11
Cô Phạm Văn Minh
Sinh nhật: 15-11
Cô Mai Văn Quang
Sinh nhật: 20-10
Cô Hoàng Thị Uyên
Sinh nhật: 01-11
Thầy Nguyễn Văn Tuấn
Sinh nhật: 27-10
Thầy Trần Xuân Thành
Sinh nhật: 20-10
Cô Mai Thị Hương
Sinh nhật: 11-11

Truy cập

Hôm nay:
3
Hôm qua:
70
Tuần này:
233
Tháng này:
1178
Tất cả:
15491

Tra cứu hạnh kiểm

Mã HS Họ và tên Điểm Tk Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu
1703023300Mai Đức Anh##0#
1703023301Nguyễn Thành Công##0#
1703023302Phạm Huy Cương##0#
1703023303Dương Minh Châu##0#
1703023304Mai Vũ Duy##0#
1703023305Mai Xuân Dương##0#
1703023306Nguyễn Thanh Dương##0#
1703023307Mai Hải Đăng##0#
1703023308Trần Minh Đức##0#
1703023309Phạm Thị Thu Hiền##0#
1703023310Dương Đình Hoàng##0#
1703023311Mai Diệp Hồng##0#
1703023312Đoàn Thị Hồng##0#
1703023313Nguyễn Minh Hùng##0#
1703023314Đoàn Quang Huy##0#
1703023315Trần Khánh Huyền##0#
1703023316Trần Văn Hưng##0#
1703023317Nguyễn Thị Hương##0#
1703023318Mai Văn Khải##0#
1703023319Đinh Công Khuê##0#
1703023320Phạm Khánh Linh##0#
1703023321Lưu Diệu Linh##0#
1703023322Lê Đức Mạnh##0#
1703023323Nguyễn Hữu Minh##0#
1703023324Hoàng Hà My##0#
1703023325Lê Tuấn Ngọc##0#
1703023326Triệu Hồng Nguyên##0#
1703023327Phạm Lê Phong##0#
1703023328Mai Phi Phú##0#
1703023329Mai Hữu Phúc##0#
1703023330Bùi Bích Phương##0#
1703023331Đào Thu Phương##0#
1703023332Mai Ánh Quỳnh##0#
1703023333Mai Như Quỳnh##0#
1703023334Hoàng Kim Tiến##0#
1703023335Đào Ngọc Thảo##0#
1703023336Nguyễn Đức Thịnh##0#
1703023337Mai Văn Thịnh##0#
1703023338Mai Thị Thanh Thúy##0#
1703023339Phạm Thị Thúy##0#
1703023340Trịnh Huyền Trang##0#
1703023341Mã Thị Trang##0#
1703023342Mai Xuân Trung##0#
1703023343Mai Thị Uyên##0#
1703023344Mai Hoàng Việt##0#
1703023345Hỏa Đức Việt##0#

Hiệu trưởng

Kỷ niệm 50 năm